Szervezeti felépítés

A Szent X. Piusz Papi Testvérület az Egyház műve. Gondviselésszerűen az Egyházban és az Egyházért született.

Az Egyházban minden szerzetesközösségnek vagy papi testvérületnek egyedi irányítási formája és belső hierarchiája van. A Szent X. Piusz Papi Testvérületet Marcel Lefebvre érsek által írt saját Alapszabályzata irányítja.

Szervezet

Alapszabálya szerint a Szent X. Piusz Papi Testvérületet az általános elöljáró irányítja, aki asszisztenseivel, a főtitkárral és az általános gazdasági asszisztenssel együtt a svájci Menzingenben található generális házban lakik. 2018-tól van még két tanácsos is, akik segítik az általános elöljárót a fontosabb döntésekben anélkül, hogy a generális házban laknának.

Általános elöljáró

Egy pap, aki az egész Testvérület felügyeletéért és irányításáért felelős az egész világon. Ő a Szent X. Piusz Papi Testvérület általános elöljárója, segítőivel együtt a svájci Menzingenben található Generális Házban lakik.

 

Tartományok

A világszerte több mint 700 papot számláló Testvérület 14 kerületre oszlik, amelyek mindegyikét egy-egy helyi elöljáró felügyeli. A legtöbb tartomány egy vagy több ország területét fedi le. Amint alább látható, egy tartomány ezután körülbelül 150 perjelségre oszlik. Innen szervezik meg a teljes helyi lelkipásztori munkát. Egy tartományi elöljárónak két asszisztense van, egy titkár és egy gazdasági asszisztens. Ők együtt laknak a tartományi elöljáróval a tartományközponti házban, és segítik őt a tartomány vezetésében.

Szemináriumok

A Testvérület külön szemináriumokat tart fenn a leendő papok képzésére. A papképzés a Testvérület küldetésének középpontjában áll, ezért a legnagyobb gondot fordítja szemináriumaira. A szeminárium olyan képzőház, ahol a szeminaristák és a papok közösen élnek; a szeminaristák 6-7 éven át együtt imádkoznak, tanulnak és dolgoznak, miközben felkészülnek arra, hogy alter Christus legyenek. Egy szeminárium vezetésére az általános elöljáró kinevez egy rektort, valamint az őt segítő professzorokat. Ez utóbbiak fontos feladata a jövő papjainak képzése, akik majd a Testvérület perjelségeihez csatlakoznak szerte a világon.

A zaitzkofeni Jézus Szíve Szeminárium


Püspökök

Lefebvre érsek 1988-ban segédpüspököket szentelt. Őket kifejezetten azért nevezték ki, hogy segítsék a Testvérület papjait és híveit a papi rendek és a bérmálás szentségeinek kiszolgáltatásával; közvetlenül a legfőbb elöljárótól függenek.

Perjelségek

A Szent X. Piusz Testvérület papjai kis közösségekben, úgynevezett perjelségeken élnek, amelyek ideális esetben legalább három papból, két vagy több testvérből és nővérekből álló közösség. Naponta többször összegyűlnek imádkozni, étkezni és dolgozni, hogy a papok megosztják életüket és társaikkal és segíti egymás lelkipásztori munkáját.

A perjelségek egy-egy tartomány alá tartoznak; ők alkotják az apostoli tevékenység gerincét.

Minden perjelségért egy perjel felel, aki a ház anyagi és lelki javairól gondoskodik, valamint ő felel a helyi lelkipásztori tevékenységért is.

 

Tagok

A papok és a püspökök nem az egyetlen hivatalos tagjai a Testvérületnek, testvérek és obláta nővérek is hozzájárulnak a közös munkához. E rendtagok élete, hivatása az oltár és a papság felé irányul. A papok szolgálatának szentelik magukat, hogy támogathassák őket megszentelődésükben és lelkipásztori munkájukban. A testvéreknek és nővéreknek odaadó munkája gyakran rejtve marad, mégis nélkülözhetetlen támaszai a Testvérület munkájának.

A hívek

Sok katolikus hívő találja meg a Testvérület kápolnáiban és műveiben azt a lelki támogatást, amelyre szüksége van egy szent katolikus élethez. A Testvérület papjaihoz fordulnak, hogy részt vehessenek a Minden Idők Szentmiséjén, hogy részesüljenek a hagyományos szentségekben, és mindenekelőtt, hogy hitoktatást kapjanak.

A hívek hivatalosan nem tagjai testvérületnek, kivéve azokat, akik a harmadrendjéhez tartoznak. Nagy vigasz és erős támasz ők a papok és a hívek számára, különösen a nagycsaládosok, akik gyakran gyűlnek össze a Társulat iskolái és központjai körül.