Szervezeti felépítés

A Szent X. Piusz Papi Testvérület az Egyház műve. Gondviselésszerűen az Egyházban és az Egyházért született.

Az Egyházban minden szerzetes- vagy világi papi közösségnek egyedi irányítási formája és belső hierarchiája van. A Szent X. Piusz Papi Testvérületet Marcel Lefebvre érsek által írt saját Alapszabályzata irányítja.

Általános elöljáró (superior generalis)

Alapszabálya szerint a Szent X. Piusz Papi Testvérületet az általános elöljáró vezeti. Ő asszisztenseivel, a főtitkárral és az általános gazdasági asszisztenssel együtt a Testvérület székhelyén, a svájci Menzingenben működik. 2018-tól a fontosabb döntésekben két tanácsos is segíti őt munkájában.

Tartományok

A világszerte több mint 700 papot számláló Testvérület 14 tartományra oszlik, amelyek mindegyikét egy-egy helyi elöljáró, a tartományfőnök vezeti. A legtöbb tartomány egy vagy több ország területét fedi le. Egy tartományfőnöknek két asszisztense van, emellett egy titkár és egy gazdasági asszisztens is segíti munkáját. Tevékenységük székhelye a tartományközpont.

Szemináriumok

A Testvérület külön szemináriumokat tart fenn a leendő papok képzésére. A papképzés a Testvérület küldetésének legfontosabb része, ezért szemináriumaira fordítja a legtöbb gondot. A szeminárium egy olyan intézmény, ahol szeminaristák és papok közösségben élnek; a szeminaristák 6-7 éven át együtt imádkoznak, tanulnak és dolgoznak, miközben arra készülnek fel, hogy alter Christus legyenek. Egy szeminárium vezetésére az általános elöljáró kinevez egy rektort, valamint őt segítő professzorokat. Ez utóbbiak feladata a jövő papjainak képzése, akik majd a Testvérület perjelségeiben tevékenykednek szerte a világon.

A zaitzkofeni Jézus Szíve Szeminárium


Püspökök

Lefebvre érsek 1988-ban segédpüspököket szentelt. Az ő feladatuk, hogy segítsék a Testvérület papjait és híveit a papi rend és a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával; ők közvetlenül az általános elöljáró alatt állnak.

Perjelségek

A Szent X. Piusz Testvérület papjai kis közösségekben, úgynevezett perjelségekben élnek, amelyek ideális esetben legalább három papból, két vagy több testvérből és nővérekből álló közösség. A perjelség lakói naponta többször összegyűlnek imára és étkezésre. A papok megosztják életüket egymással és segítik egymást a lelkipásztori munkában. A perjelségek egy-egy tartomány alá tartoznak.

A perjelséget egy perjel vezeti, aki a ház lelki és anyagi javairól gondoskodik, valamint ő felel a helyi lelkipásztori tevékenységért is.

Laikus testvérek és nővérek

A püspökök és papok mellett tagjai a Testvérületnek a laikus testvérek és a nővérek is, akik imájukkal és munkájukkal segítik a közösséget. Az ő életük, hivatásuk az oltár és a papság felé irányul. A papok szolgálatának szentelik magukat, hogy támogathassák őket megszentelődésükben és lelkipásztori munkájukban. A testvérek és a nővérek odaadó munkája gyakran rejtve marad, mégis nélkülözhetetlen támaszai a közösség életének.

A hívek

Sok katolikus hívő találja meg a Testvérület kápolnáiban azt a lelki támogatást, amelyre szüksége van egy szent katolikus élethez. A Testvérület papjaihoz fordulnak, hogy részt vehessenek minden idők szentmiséjén, hogy hagyományos módon részesüljenek a szentségekben, és hogy valódi katolikus hitoktatásban részesüljenek.

A hívek hivatalosan nem tagjai Testvérületnek, kivéve azokat, akik a harmadrendhez tartoznak.