Katolikus papok közössége

A Szent X. Piusz Papi Testvérület Marcel Lefebvre érsek által 1970-ben alapított közösségi életet élő katolikus papok társasága.  Tagjai kizárólag a II. vatikáni zsinat előtt az egész Római Egyházban bevett hagyományos rítus szerint miséznek, és azon fáradoznak, hogy a katolikus hitet csorbítatlanul és torzulás nélkül terjesszék.

A papi közösség kánonjog szerinti elismerését François Charrière érsek által szerezte Fribourgban 1970 november 1-jén. Ma már öt kontinens több mint 60 országában van jelen, és öt nemzetközi szemináriumot működtet. Ma több, mint 700 atya szolgál a társaságban, különböző területeken: A papok többsége, mint lelkipásztor, a perjelségeken és a társaság kápolnáiban szolgál. Mások álltalános- vagy középiskolában, lelkigyakorlatos házakban, valamint rendházak lelki gondozásán tevékenykednek. Ezentúl missziós és különböző karitatív feladatokat is ellátnak.

A Szent X. Piusz Papi Testvérülethez tagjai továbbá a szerzetes testvérek, és obláták (nővérek) is, akik különböző közösségeikben segítik a papok munkáját

Számos hasonló lelkületű szerzetesközösség küzd még vele együtt ugyanazon ügyért, a lelkek üdvösségéért, Isten dicsőségére.

Omnia instaurare in Christo

A Testvérület azt a jelmondatot követi, mely egykor partónusának Szent X. Piusz pápának (1903-1914) volt programja: „Omnia instaurare in Christo – Mindent megújítani Krisztusban” (Ef 1,10) A teljes emberi életnek, mind magán-, mind közéleti, egyéni, családi, vagy közösségi életnek, amennyire csak lehetséges, Krisztus törvénye alatt kell állnia. Csak ilyen feltételek mellett találhat békét a világ, és nyerhetik el a lelkek az örök boldogságot.

A Testvérület törekvései összefoglalhatók az alapító jelmondatával is: „Hittünk a szeretetben”, vagyis abban a szeretetben, amellyel Isten szeret minket. (1Jn 4,16)

„A Testvérület annak az Örök Főpapnak, Jézus Krisztusnak pártfogására bízta magát, akinek egész lénye papi volt és marad, és aki emberré lett a keresztáldozatért. Ugyanígy áll a társaság Mária a Főpapot egykor szíve alatt hordozó Szűzanya vezetése alatt.” (Alapszabály)