Az alapító: Marcel Lefebvre érsek

Püspökszentelés, 1988

Példamutató egyházi életútja után a nyugdíjba vonuló érsek előtt még mindig a legnagyobb munka állt. Nagylelkű szelleme és tiszta látásmódja ma is lüktető szív a Testvérületben.

Marcel Lefebvre, a Szent X. Piusz Papi Testvérület alapítója 1905. november 29-én született az észak-franciaországi Tourcoing városában Marcel nyolc gyermek közül harmadikként Rene és Gabrielle, jámbor katolikus szülei felügyelete alatt nevelkedett. Édesapja egy helyi textilgyár tulajdonosa volt.

Szeminárium és papszentelés

Marcel, akit már fiatal kora óta vonzott a papság, követte apja tanácsát, és 18 éves korában belépett a római francia szemináriumba. Hat évvel később pappá szentelték; nem sokkal később teológiai doktorátust szerzett, és lelkipásztori munkát kezdett a lille-i egyházmegyében. P. Lefebvre idősebb testvére, aki a Szentlélek atyákhoz társult misszionárius volt, ösztönözte az új papot, hogy csatlakozzon hozzá az afrikai Gabonban. P. Lefebvre végül engedett, és 1932-ben ideiglenesen csatlakozott a Szentlélek Atyákhoz. Azonnal Gabonba küldték, először szemináriumi tanárként, de hamarosan rektorrá léptették elő. Három év nehéz missziós munka után mégis úgy döntött, hogy véglegesen elkötelezi magát a missziós munka mellett: örök fogadalmat tett a Szentlélek Atyáknál.

Apostoli küldött Francia-Afrikában

Marcel Lefebvre atyát e kezdeti évek után egyre fontosabb feladatokkal bízták meg. Visszahívták Franciaországba, és egy mortaini szeminárium rektorává nevezték ki; később XII. Piusz pápa kinevezte őt Dakar apostoli vikáriusává, és így püspökké szentelték; a következő évben, 1948-ban a pápa tovább tisztséget adott Lefebvre püspöknek, francia Afrika apostoli delegátusává nevezte ki, és megadta neki az érseki címet.

A Szentlélek Atyák általános elöljárója

XXIII. János pápa elődjéhez hasonlóan úgy vélte, hogy Lefebvre érsek teológiai szakértelme, missziós tapasztalata és pedagógiai háttere rendkívül ritka színvonalú; a pápa ezért kinevezte őt a II. vatikáni zsinat előkészítő bizottságába. Ennek a testületnek volt a feladata, hogy meghatározza a közelgő és sokak által várt ökumenikus zsinat napirendjét. Az érsek munkásságára a Szentlélek Atyákra is nagy hatást gyakorolt, és 1962-es általános káptalanjukon általános elöljáróvá választották.

II. vatikáni zsinat

Lefebvre érsek ekkor volt karrierje csúcsán. A II. vatikáni zsinat azonban keserű csalódásnak bizonyult számára. A legtöbb szöveget, amelynek zsinati előkészítésében segített, egyenesen elutasították, és azok új, liberálisabb és modernebb változataival helyettesítették őket. Válaszul az érsek más prelátusokkal együtt egy konzervatív csoportot hozott létre Coetus Internationalis Patrum néven. Ez a csoport elsősorban a modernista irányzatoknak zsinati szövegekbe való bevezetésének állt ellen.

A Coetus végül nem járt sikerrel a modernista reformok ellen, és Lefebvre érsek összetörten hagyta el a zsinatot. Ráadásul az érsek konzervatív vezetése alatt évődő Szentlélek Atyák lényegében kikényszerítették lemondását általános elöljárói tisztjéről az 1968-as Generális Káptalanon. Marcel Lefebvre ekkor már 63 éves volt, és az egyház egész életen át tartó szolgálata után nyugdíjba akart vonulni.

Az Szent X. Piusz Papi Testvérület megalapítása

Itt fonódik össze az érsek élete a Testvérület életével. Több hagyományos papi képzésre vágyó fiatalember ismételt kérésére, Lefebvre érsek új szemináriumot nyitott a svájci Econe-ban. A helyi megyéspüspök, Francois Charriere áldását adta erre a munkára, és 1970. november 1-jén az egyház jóváhagyásával megszületett a Szent X. Piusz Papi Testvérület.

A Testvérület történetének rövid ismertetése itt olvasható. Ehhez az általános beszámolóhoz azonban hozzá kell még fűzni egy részletet, amely elsősorban Lefebvre érsek Coetus Internationalis Patrumban való működésére vonatkozik. A II. vatikáni zsinat alatt fontos barátság alakult ki Marcel Lefebvre és Antonio de Castro Mayer, a brazíliai Campos püspöke között. Ők ketten megosztották egymással gondolataikat a Coetus-ban folytatott munkáik során, és még hosszan a zsinat lezárása után tartották a kapcsolatot. Mindketten megtagadták a II. vatikáni zsinat modernista tanainak megvalósítását, és 1983-ban közösen írtak egy nyílt levelet a pápának, amelyben a Rómát megfertőzni látszó számos tévedésről panaszoltak. Amikor Lefebvre érsek 1988-ban négy új püspököt szentelt fel, de Castro Mayer püspök társszentelőként segédkezett.

Marcel Lefebvre érsek és XII. Piusz pápa

Tradidi quod et accepi

Lefebvre érsek, miután több mint 20 évig vezette a Testvérületet, 1991. március 25-én hunyt el. Szeretett szemináriuma alatti kriptában van eltemetve Econe-ban, ahol földi maradványai ma is látogathatók. Sírján Szent Pál apostol szavai olvashatók: „Tradidi quod et accepi” (azt hagytam rátok, amit magam is kaptam) (I Kor 15,3).